Club excursionista

de Pares

CEJM

Club excursionista

d'Alumnes

Propera excursió Propera excursió

 

14 de maig de 2022. Reconeixement del CEC (Centre Excursionista de Catalunya)

a una de les fundadores del CEJM al Curs 1979-1980:

Enriqueta Bardia.

 

 

Primer Consell de Muntanya de CEJM.

Curs 1979-1980